Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie szkołą promującą honorowe oddawanie krwi
W terminie od listopada 2018 r. do marca 2019 r. w ZSRiK w Tczewie Magdalena Przytuła - pedagog szkolny i Hanna Górska - nauczyciel biologii promowały „Honorowe Oddawanie Krwi”.

Realizowały we wszystkich klasach scenariusze lekcji w ramach akcji „Twoja krew, moje życie”.

Za udział w akcji szkoła otrzymała certyfikat z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Załączniki


1000 Znaków do wykorzystania