„Poligon budowlany” w ZKZ odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy
Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji na rynku pracy zawodów budowlanych i zapotrzebowaniu na kadrę w tych zawodach budujemy „Poligon Budowlany” w celu jeszcze lepszego kształcenia i organizacji kursów zawodowych z zakresu technologii budowlanych.

Umowa na realizację zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” została podpisana 25 marca 2019 r. Koszt tego etapu wynosić będzie około 2,3 mln złotych i jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

- W niedalekiej przyszłości Poligon Budowlany będzie doskonałym miejscem do „szlifowania” umiejętności budowlanych naszych uczniów – wskazuje Starosta Tczewski, Mirosław Augustyn. - Przebudowa obejmuje 2 pomieszczenia budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie oraz rozbiórkę magazynu i budowę w jego miejscu budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne i praktyczne. W ramach tego zadania wyremontowane zostaną również sale wewnątrz siedziby ZKZ – dwie z nich będą połączone i utworzą pracownię. Kolejnym etapem po zakończeniu przebudowy będzie zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia za kwotę blisko 2 mln złotych.

Projekt poprzedzony był diagnozą potrzeb pracodawców i wskazaniem branż rozwojowych dla naszego Powiatu. Placówka obejmie branżę budowlaną oraz elektroniczną, z szczególnym nastawieniem na obrabiarki sterowane numerycznie.

- Już niedługo nasi uczniowie będą mogli realizować kształcenie w zakresie szeroko pojętej budowlanki, a więc suchej zabudowy, kładzenia płytek, murarki, a nawet wykonywania odlewów betonowych niektórych elementów. Stworzone zostanie również miejsce do nauki prac ziemnych w zakresie instalacji wodno-sanitarnej czy kanalizacyjnej - wylicza Wicestarosta, Piotr Cymanowski.- Kolejną ważną z perspektywy szkoły inwestycją będzie modernizacja pracowni obróbki skrawaniem oraz wyposażenie jej w tokarki i frezarki sterowane numerycznie.

Wykonawca - spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa RODŁO z Kwidzyna, na zakończenie prac ma czas do końca tego roku.


1000 Znaków do wykorzystania