Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

VII sesja Rady Powiatu Tczewskiego – 24 kwietnia 2019 roku
Na pytania dotyczące sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 rok odpowiadała Dyrektor PCPR w Tczewie – Katarzyna Wróbel, natomiast ocenę zasobów pomocy społecznej w powiecie tczewskim przedstawiła Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON- Alicja Szczepińska-Mian.

Przed rozpoczęciem sesji, Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Modrzejewski złożyli gratulacje Dyrektorowi DPS w Gniewie – Mieczysławowi Matysiakowi z okazji uzyskania dofinansowania na realizację zadania pn."Utworzenie zewnętrznego centrum integracyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie".

W ramach tego zadania przy DPS Gniew powstanie m.in. scena plenerowa, stanowisko do kuchnioterapii oraz nowe ciągi komunikacyjne służące osobom niepełnosprawnym.

Zadanie o łącznej wartości 284 tys. zł zostało w połowie dofinansowane ze środków PFRON.

Następnie Przewodniczący oficjalnie rozpoczął VII sesję od sprawozdania Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego. Radni przyjęli również informację Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

Na pytania dotyczące sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 rok odpowiadała Dyrektor PCPR w Tczewie – Katarzyna Wróbel.

Ocenę zasobów pomocy społecznej w powiecie tczewskim przedstawiła Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON- Alicja Szczepińska-Mian.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

  1. Zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Gniew wykonania nowej nawierzchni drogowej w drodze powiatowej nr 2880 G w Gniewie (ul. 27 Stycznia) w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej w ul. 27 Stycznia w Gniewie”;
  2. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok;
  3. zmieniającą uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019 -2030.