Miesięczne stawki dotacji obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne i dotowanych przez Powiat Tczewski

Załączniki