2 131 605 zł dotacji dla Powiatu Tczewskiego!
24 maja w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Wojewodą Pomorskim - Dariuszem Drelichem, a Beneficjantami Funduszu Dróg Samorządowych. Z ramienia Zarządu Powiatu Tczewskiego, w podpisaniu umowy wziął udział Wicestarosta - Piotr Cymanowski.

Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G).
Zadnie dofinansowane jest w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetu Miasta i gminy Pelplin w kwocie 1,5 mln złotych oraz budżetu Powiatu Tczewskiego.

Przebudowa obejmie m.in.:
• poszerzenie jezdni,
• wykonanie chodnika jednostronnego,
• budowa dwóch przystanków autobusowych,
• wykonanie zabezpieczenia barierami ochronnymi,
• wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,
• przebudowę istniejącej sieci oświetleniowej,
• uporządkowanie oznakowania pionowego.