VIII sesja Rady Powiatu Tczewskiego – 28 maja 2019 roku
W trakcie sesji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2018 odpowiadał Z-ca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie – Lucjan Zawistowski. Prezentację nt. działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „KOCIEWIE” przedstawił dyrektor Biura – Piotr Kończewski. Radni Przyjęli również Informację nt. działalności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.

VIII sesja Rady Powiatu Tczewskiego tradycyjnie rozpoczęła się od Sprawozdania Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego. Następnie Radni przyjęli informację Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

Na pytania dotyczące przekazanej Radzie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2018 odpowiadał Z-ca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie – Lucjan Zawistowski. Prezentację nt. działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „KOCIEWIE” przedstawił dyrektor Biura – Piotr Kończewski.

Radni Przyjęli również Informację nt. działalności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.

Podczas Sesji podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie rozwiązania Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 10
  2. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 10
  3. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  4. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia, podpisania i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 lutego wydanego w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 912/18
  1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok
  2. zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019 -2030