Zapytanie ofertowe na odzież roboczą i ochronną w ramach projektu "Postawna dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej (dalej: odzież) dla uczniów szkół o profilu zawodowym w ramach projektu „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres dostawy musi być zgodny z niniejszym zapytaniem oraz z ofertą złożoną na formularzu cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Odzież zostanie zakupiona w ramach branży ICT i elektronika, branży budownictwa oraz branży transport, logistyka i motoryzacja dla uczniów technikum przy:

1) Zespole Szkół Technicznych w Tczewie (dalej ZST);

2) Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dalej: ZSBiO).

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres: ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 04) do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 12.00 (z dopiskiem: Sprzedaż wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki