Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

31 sierpnia na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie wystartują biegacze do biegu w hołdzie Kazimierzowi Piechowskiemu
31 sierpnia o godzinie 11.00 na Bulwarze Nadwiślańskim wystartują biegacze do biegu ulicami Tczewa na dystansie 10 km. Biegacze złożą hołd Kazimierzowi Piechowskiemu.

Zawody będą żywą lekcją historii i patriotyzmu, w wymiarze sportowym natomiast wytypują najlepszych biegaczy w ramach Mistrzostw Polski Kolejarzy.

Bieg na dystansie 10 km odbędzie się w sobotę 31 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00 ze startem i metą na Bulwarze Nadwiślańskim. Trasa biegu będzie przebiegała ulicami Tczewa.

Program minutowy:

- w godz. 8.00 – 9.30 odbiór osobisty pakietów startowych w Biurze Zawodów

- godz. 10.00 – złożenie wiązanek na grobie śp. Kazimierza Piechowskiego

- w godz. 10.20 – 10.40 Rozgrzewka

- godz. 10.45 - zbiórka biegaczy przed linią startu

- godz. 11.00 - start ostry

- godz. 13.00 - dekoracje w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w kategorii open

- godz. 13.20 – dekoracje w ramach Mistrzostw Polski Kolejarzy Kobiet i Mężczyzn

- godz. 13.30 – Zakończenie Biegu i Mistrzostw Polski Kolejarzy na 10 km

- godz. 14.00 – pożegnanie uczestników imprezy

W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2019 r. ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy muszą przedstawić podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia (dostępne w biurze zawodów). Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w biegu zawodnikowi, który nie przedstawi takiego oświadczenia. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów na Bulwarze Nadwiślańskim. Biuro będzie czynne w dniu biegu od godz. 9.00 do godz. 10.30. W biurze zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy: numer startowy, agrafki, koszulkę, worek depozytowy oraz materiały promocyjne. Decyzje lekarzy (służb medycznych) dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online dostępny pod adresem www.elektronicznezapisy.pl . Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 20 sierpnia 2019 r. lub w momencie zgłoszenia się 350 uczestników. Zgłoszenie i nieuregulowanie wpisowego w ciągu 7 dni powoduje automatyczne skreślenie uczestnika biegu z listy.

Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej w wysokości:

30 złotych – do 31.07.2019

40 złotych – do 20.08.2019

80 złotych – w biurze zawodów

Dotyczy udziału w Mistrzostwach Polski Kolejarzy !!!:

Informacji udziela Piotr Grenz, tel. 792 459 481 oraz wiadomości będą zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.kolejarz.org (komunikat ukaże się i wraz z programem Mistrzostw zostanie rozesłany do zakładów pracy całej sieci PKP w miesiącu maju br.).

Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje;
- klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet;
- klasyfikacje wiekowe mężczyzn i kobiet:

Kobiety: Mężczyźni:

 • do 29 lat (ur. 1990 i młodsi) do 29 lat (ur. 1990 i młodsi)
 • od 30 do 39 (ur. 1989-1980) od 30 do 39 (ur. 1989-1980)
 • od 40 do 49 (ur. 1979-1970) od 40 do 49 (ur. 1979-1970)
 • od 50 i starsze od 50 do 59 (ur. 1969-1960)

od 60 do 69 (ur. 1959-1950)

od 70 lat i więcej ( 1949 i starsi)

Mistrzostwa Polski Kolejarzy:

- klasyfikacja kobiet i mężczyzn;

Każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne: I miejsce – 800 zł, II miejsce – 600 zł, III miejsce – 400 zł, IV miejsce – 300 zł, V miejsce 200 zł, VI miejsce – 100 zł – w obu kategoriach open kobiet i mężczyzn. Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

Nagrody przydzielane w Mistrzostwa Polski Kolejarzy będą ujęte w oddzielnym wewnętrznym komunikacie i nie kolidują z nagrodzonymi osobami w kategorii open i kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega sobie ufundowanie dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. Nagrody nie dublują się (z wyłączeniem Mistrzostw Polski Kolejarzy).

Współorganizator imprezy

Powiatowe Centrum Sportu

w Tczewie

ORGANIZATOR i PATRONAT

Organizator

 1. Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie.
 2. Stowarzyszenie „Biegający Tczew”.
 3. Starostwo Powiatowe
 4. Urząd Miasta w Tczewie
 5. The North Event

Patronat

 1. Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn
 2. Prezydent Tczewa – Mirosław Pobłocki

(więcej o regulaminie biegu w załączniku)

Załączniki