Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Zarząd Powiatu Tczewskiego z wotum zaufania i absolutorium
Rada Powiatu Tczewskiego, po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Powiatu Tczewskiego za 2018 r. zdecydowała w głosowaniu o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Udzieliła też Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Za udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Radni byli jednomyślni. W bloku głosowań nad raportem o stanie Powiatu oraz sprawozdań finansowych radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za miniony rok. Starosta Mirosław Augustyn podziękował członkom zarówno obecnego, jak i poprzedniego Zarządu Powiatu, a także służbom finansowym i pracownikom Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, bez których zaangażowania realizacja wielu zadań nie byłaby możliwa.

starosta

Gościem Sesji był również Starosta Tczewski V Kadencji – Tadeusz Dzwonkowski, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pracownikom. Wyraził również zadowolenie, że dochody zrealizowano w ponad 98 procentach.

starosta dzwonkowski

Czerwcowa sesja była również okazją do dodatkowego wyróżnienia. Z rąk przedstawicieli Związku Inwalidów Wojennych – Elżbieta Iwicka oraz Pawła Rodziwicza, Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn został uhonorowany Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas Sesji podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2018
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2018 rok
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2018
  • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”
  • w sprawie pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański
  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok
  • zmieniającej uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030
  • w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu Tczewskiego jednogłośnie.