Powiat Tczewski obchodził swoje święto
24 sierpnia ocbhodziliśmy Święto Powiatu Tczewskiego. Pomysł jego ustanowienia zapoczątkowała Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego V Kadencji - Barbara Kamińska. Po analizie wielu wydarzeń związanych z funkcjonowaniem administracji powiatowej na przestrzeni XX i XXI wieku, dokonanej we współpracy z doświadczonymi badaczami historii współczesnej, uznano że data 24 sierpnia będzie najwłaściwsza do ustanowienia tego święta, która związana jest z wydarzeniami z roku 1920, krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym czasie, starszy referent Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej – Wacław Dytkiewicz (związany z Narodową Partią Robotniczą), został desygnowany na nowego Starostę w Tczewie i miał przejąć obowiązki od Bolesława Lipskiego. Podczas ich spotkania (21 sierpnia 1920 roku) ustalono, że oficjalne przejęcie administracji powiatu nastąpi z dniem 24 sierpnia. Dzień wcześniej Wacław Dytkiewicz miał czas na zaznajomienie się z pracownikami starostwa oraz strukturą urzędu. W dniu 24 sierpnia 1920 o godzinie 12:00 nastąpiło oficjalne przejęcie urzędu w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Tczewie. Nowy starosta rozpoczął urzędowanie dzień później. W tym roku Święto Powiatu Tczewskiego obchodziliśmy w Subkwoach.

24 sierpnia ocbhodziliśmy Święto Powiatu Tczewskiego!

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Samorządu w Kościele p. Św. Stanisława w Subkowach.

Pierwsza uroczysta sesja Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji odbyła się w tym roku w Domu Kultury w Subkowach.

Bardzo ważnym elementem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy z Gminą Wiejską Tczew, która ma na celu wzmocnienie więzi partnerskich oraz podniesienie jakości i skuteczności działania Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie Tczewskim w drodze wykonania zadań związanych z chodnikami w drogach powiatowych położonych na terenie Gminy.
Święto Powiatu Tczewskiego było również okazją do przyznania po nagrody - Filara Powiatu Tczewskiego. Trafiła ona do firmy Dovista Polska Sp. z o.o.
Wręczone zostało również wyróżnienie Starosty Tczeskiego w dziedzinie sportu dla Andrzeja Semborowskiego.
Goście mieli okazję również obejrzeć prezentację projektów zrealizowanych przez Powiat Tczewski przy wsparciu środków unijnych w ciągu 15 lat obecności Polski w UE.

Z okazji obchodów Roku Kazimierza Piechowskiego w Powiecie Tczewskim goście mieli okazję obejrzeć projekcję wywiadu p. Anny Popek ze śp. Kazimierzem Piechowskim

W uroczystości udział wzięli: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych województwa, miast i gmin z terenu powiatu tczewskiego, radni obecnej oraz poprzednich kadencji, działacze sportowi oraz społeczni, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Na zaproszenie Powiatu Tczewskiego udział wzięli również przedstawiciele powiatów partnerskich: delegacja z Powiatu Wodzisławskiego oraz dwie delegacje zagraniczne: Rejonu Prienai (Litwa) i Rejonu Zestafonii (Gruzja).