Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Zdrowia w ramach projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”

Zamawiający informuję, iż na wykonawcę usługi zorganizowania i przeprowadzenia Festiwalu Zdrowia wyłoniono Firmę: SUN & MORE Sp.z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin.