ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ZMIENIJĄCE ROZMORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020R.

Załączniki