Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację w 2020 roku działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego, przyznaje się dotację w wysokości 5.000,00 zł Stowarzyszeniu Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" z siedzibą w Tczewie na realizację zadania pn.: Moje zdrowie - mój wybór!

Załączniki