Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 11.05.2020 r.
Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (11.05.2020 r.), na godzinę 13:00 wygląda następująco: - 20 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 5) - 63 osoby objęte kwarantanną z kontaktu - 386 osób objętych kwarantanną rządową - 13 osób pod nadzorem epidemicznym

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (11.05.2020 r.), na godzinę 13:00 wygląda następująco:
- 20 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 5)
- 63 osoby objęte kwarantanną z kontaktu
- 386 osób objętych kwarantanną rządową
- 13 osób pod nadzorem epidemicznym