Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 13.05.2020 r.
Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (13.05.2020 r.), na godzinę 11:00 wygląda następująco: - 21 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 6) - 40 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 372 osoby objęte kwarantanną rządową - 14 osób pod nadzorem epidemicznym

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (13.05.2020 r.), na godzinę 11:00 wygląda następująco:
- 21 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 6)
- 40 osób objętych kwarantanną z kontaktu
- 372 osoby objęte kwarantanną rządową
- 14 osób pod nadzorem epidemicznym