Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r. podjęto uchwałę Nr 87/259/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne, zgodnie z którą przyznano Stowarzyszeniu KOLORY ŻYCIA z siedzibą w Tczewie dotację w wysokości 1.565,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: Maseczki ochronne dla każdego.

Dotację przyznano w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki