Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 18.05.2020 r.
Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (15.05.2020 r.), na godzinę 10:00 wygląda następująco: - 22 przypadki potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 9) - 31 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 343 osoby objętych kwarantanną rządową - 9 osób pod nadzorem epidemicznym

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (15.05.2020 r.), na godzinę 10:00 wygląda następująco:
- 22 przypadki potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 9)
- 31 osób objętych kwarantanną z kontaktu
- 343 osoby objętych kwarantanną rządową
- 9 osób pod nadzorem epidemicznym