Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 21.05.2020 r.
Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (21.05.2020 r.), na godzinę 11:00 wygląda następująco: - 24 przypadki potwierdzone Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 12) - 50 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 137 osób objętych kwarantanną rządową - 3 osoby pod nadzorem epidemicznym

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (21.05.2020 r.), na godzinę 11:00 wygląda następująco:
- 24 przypadki potwierdzone Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 12)
- 50 osób objętych kwarantanną z kontaktu
- 137 osób objętych kwarantanną rządową
- 3 osoby pod nadzorem epidemicznym