Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt z rocznika urodzenia 2008
Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 93/275/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2008 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali:
 1. Pelplińskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Pelplinie
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie
 3. Przychodnia Rogowscy Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tczewie
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Krzysztof Leszczyński z siedzibą w miejscowości Subkowy
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pelmed Sp. z o. o. z siedzibą w Pelplinie
 6. Medical Medycyna Sp. z o.o. w Tczewie
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” Sp. z o.o.

Ww. podmioty lecznicze będą szczepić swoje pacjentki, tj. dziewczęta z rocznika urodzenia 2008 przypisane do swoich przychodni/ośrodków zdrowia.

Dziewczęta nienależące do ww. podmiotów leczniczych, a będące mieszkankami powiatu tczewskiego, szczepione będą, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z wybraną przychodnią/ośrodkiem zdrowia, przez:

Przychodnię Medical Medycyna Sp. z o.o. w Tczewie:

 • Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 5A,
  tel. 58 5010100 lub 58 5010101
 • Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Gniewie, ul. Witosa 10, tel. 58 5612120
 • Medical Medycyna Ośrodek Zdrowia w Pelplinie, ul. Dworcowa 7, tel. 58 5364000

Przychodnię NZOZ „Medyk” Sp. z o.o. w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 5, tel. 58 777 65 50.

Szczepienia wykonywane będą w 2-dawkowym schemacie podania przy użyciu 9-walentnej szczepionki przeciw wirusowi HPV Gardasil 9.

Podanie pierwszej dawki przewidziano niezwłocznie po zawarciu umowy z realizatorami programu. Przewidywany termin zawarcia umowy do końca czerwca br.

Szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV finansowane są ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Miejskiej Tczew, Gminy Tczew, Gminy Pelplin, Gminy Gniew, Gminy Subkowy.

Załączniki