Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 3 września 2020 r. podjęto uchwałę Nr 105/308/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

Dotację przyznano w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje przyznano następującym podmiotom:
1) 9.000,00 zł Towarzystwu Przyjaciół Zabytków Pelplina z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: Jarmark Cysterski w czasie Pandemii;
2) 1.500,00 zł Stowarzyszeniu „GD” z siedzibą w Gdańsku na realizację zadania: Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu tczewskiego;
3) 9.500,00 zł Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu Oddziałowi Kociewskiemu w Pelplinie z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: "Biskup Konstantyn Dominik - nadzwyczajnie zwyczajny";
4) 8.800,00 zł Fundacji Stacja Mikrostyk z siedzibą w Gniewie na realizację zadania: Warsztaty Instrumentalne dla Rodzin "Zróbmy Hałas".

Załączniki