Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch imprez plenerowych: „Marszów dla zdrowia” – nordic walking.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy.

Załączniki