Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Powiat Tczewski przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach udzielonych grantów pn. „Pomorskie S.O.S.”.
Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczenie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej.

Przyznany grant przeznaczony jest w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Tczewskiego na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników DPS-ów w warunkach epidemiologicznych, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, specjalistyczny sprzęt medyczny zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców DPS-ów – osób z grupy wysokiego ryzyka, poprzez zakup m.in. środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej oraz drobnego wyposażenia.

Pracownikom DPS-ów Powiatu Tczewskiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zapewni to bezpieczne warunki pracy i ochronę przed zagrożeniem zarażenia COVID-19 jak również zminimalizuje zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa m.in. poprzez zakup kabin dekonteminacyjnych zapewniających pracownikom bezpieczeństwo w czasie zdejmowania odzieży jednorazowej
w przypadku zachowania szczególnej ostrożności.

Projekt dofinansowany:

- ze środków Funduszu Europejskiego w wysokości 612.000.,00 PLN

- ze środków Budżetu Państwa w wysokości 108.000,00 PLN