Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG-GN.683.1.2015.ILN

Tczew, dnia 23 grudnia 2020 roku.

OBWIESZCZENIE

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990), podaje do wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 342/8 o powierzchni 0,0036 ha, położoną przy ul. Gdańskiej w Tczewie. Współwłaścicielem przedmiotowej działki ujawnionej w rejestrze ewidencji gruntów była Gertruda Rosińska.

Starosta Tczewski jednocześnie zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 10 §1 Kpa, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – w terminie 7 od daty otrzymania niniejszego pisma. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Ewentualni spadkobiercy prawni zmarłej współwłaścicielki ww. nieruchomości, mogą zapoznać się w tym terminie ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Starostwie Powiatowym w Tczewie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 131, w godzinach urzędowania (pn.- śr. 7:30-15:30; czw. 7:30 – 16:30; pt. 7:30-14:30) po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę - Iwoną Litwin - Niedźwiecka (tel. 58 77 34 850) lub kontakt drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz po wykazaniu tytułu prawnego do nieruchomości.