Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Powiat Tczewski przystąpił ponownie do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach udzielonych grantów pn. „Pomorskie pomaga.”
Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczenie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej.

Powiat Tczewski przystąpił ponownie do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach udzielonych grantów pn. „Pomorskie pomaga.”.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczenie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej.

Przyznany grant zostanie wykorzystany na działania, które obejmować będą dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS. Osoby pracujące z mieszkańcami muszą mieć na uwadze wszelkie działania zapobiegawcze, które wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem i rozszerzanie się epidemii.

Z uwagi na pracę w szczególnym reżimie sanitarnym, w warunkach zagrożenia zdrowia i życia oraz w permanentnym, ponadprzeciętnym stresie związanym z możliwością zakażenia COVID-19 Grant zostanie przeznaczony również na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w postaci nagród dla pracowników Domów Pomocy Społecznej wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami.

Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensuje ich ciężką odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców. W dobie epidemii COVID-19 niezwykle istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom placówki.

Projekt dofinansowany:

- ze środków Funduszu Europejskiego w wysokości 651.358,00 PLN

- ze środków Budżetu Państwa w wysokości 121.493,00 PLN