Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Na jednym z najbardziej newralgicznych skrzyżowań w Tczewie – ul. Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej i Sobieskiego, przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Dotychczasowe tradycyjne światła zastąpi sygnalizacja akomodacyjna, która będzie się dopasowywać do natężenia ruchu. Poprawi to płynność ruchu i bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Zadanie zrealizuje Eldro Budowa Sp. z o.o. z Żukowa za kwotę 448 tys. zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 20 września, czas realizacji zadania to 90 dni.

M.M.