Dlaczego przy wyborze pompy warto postawić na specjalizację?

Czy można skonstruować uniwersalną pompę? Najprawdopodobniej nie, bo każda będzie miała pewne ograniczenia. Ale czy taki poziom specjalizacji, jaki obserwuje się dziś, jest naprawdę konieczny? Biorąc pod uwagę to, jak skutecznie poszczególne rodzaje pomp radzą sobie ze swoimi zadaniami – najpewniej tak.

Jak przejawia się specjalizacja?

Poszczególne typy pomp projektowane są z myślą o działaniu w różnych warunkach. To, czy przepompować trzeba będzie wodę pitną ze studni na powierzchnię, czy brudną wodę z zalanej piwnicy, będzie decydowało o konkretnych cechach konstrukcyjnych czy wykorzystanych materiałach. To oznacza, że choć i pompa głębinowa i pompa zanurzeniowa będą pracowały pod powierzchnią, to ostatecznie nie można ich zamienić. 

W tym przypadku odmienna konstrukcja sprawia, że spora część pomp głębinowych nie poradzi sobie z zanieczyszczoną wodą i dość szybko ulegnie uszkodzeniu, z kolei pompy zatapialne mają niewielką wysokość podnoszenia i nie byłyby w stanie często przekazać wody ze studni na powierzchnię. Bardzo często oba typy będą też różniły się choćby odpornością na korozję czy uszkodzenia mechaniczne, a to dlatego, że wiele pomp zanurzeniowych jest z definicji projektowanych do użycia w sytuacjach awaryjnych, gdzie nie zawsze ma się kontrolę nad otoczeniem. Tymczasem pompy głębinowe powinny być instalowane w znanym i bezpiecznym otoczeniu.

Takich przykładów specjalizacji jest oczywiście znacznie więcej i często są one nawet mniej widoczne. Na przykład pompa obiegowa i cyrkulacyjna mogłyby wyglądać prawie identycznie, ale też zdecydowanie nie można stosować ich zamiennie.

Specjalizacja w obrębie typów

To, że do realizacji różnych – nawet jeśli tylko trochę różnych – zadań potrzebne są inne typy pomp, nie powinno dziwić. Specjalizacja jednak sięga głębiej i w nawet w obrębie jednego typu pomp, na przykład pomp zatapialnych, widoczne są różnice, przez które trzeba uważnie analizować parametry techniczne przy wyborze sprzętu. Wielkość ciał stałych czy odporność na korozję w różnym pH to tylko niektóre z czynników, które mogą mieć wpływ na podejmowaną decyzję.

Taki stan rzeczy oznacza także, że trudno jest mówić w jednoznaczny sposób o jakości pomp bez wchodzenia w szczegóły zastosowań. Nawet kryteria takie jak odporność mechaniczna, kiedyś dość uniwersalne kryterium oceny, dziś wymaga pewnego wartościowania, bo zwyczajnie inne są oczekiwania wobec pomp zainstalowanych na stałe w znanym i zasadniczo bezpiecznym miejscu, a inne w przypadku pomp mobilnych, używanych awaryjnie czy epizodycznie. Poziom wymaganej odporności mechanicznej czy trwałości też będzie się zatem zmieniał.

Czy można jeszcze samodzielnie wybrać pompę?

Wszystko to razem oczywiście przekłada się na dostępność pomp ściśle dopasowanych do potrzeb użytkowników, ale pojawić się musi także pytanie o to, czy przy tak daleko posuniętej specjalizacji, można jeszcze samodzielnie, nie będąc ekspertem, wybrać pompę do konkretnych zastosowań?

Poleganie na internetowych poradnikach nie wydaje się dobrym pomysłem, samodzielne rozszyfrowanie parametrów technicznych jest możliwe, ale już odniesienie ich do warunków pracy pompy – nie zawsze. Dlatego też dziś przy wyborze pompy dobrze jest zasięgnąć porady eksperta. Wraz z narastającą specjalizacją, w górę poszły także ceny pomp, więc próby samodzielnego doboru mogą być naprawdę kosztowne, nie wspominając o tym, że źle dobrana pompa może też wywołać awarię w innej części instalacji, do której jest przyłączona.