Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że od 1 września 2022 r. realizowany jest projekt zatytułowany „KLUB IN TEMPO NOVA – szybki szlak do integracji Polsko – Ukraińskiej” dla obywateli z Polski i Ukrainy. Spotkania odbywają się co drugi czwartek w Ośrodku na ulicy Niepodległości 10. W ramach projektu dnia 3 czerwca 2023 r. o godzinie 10:30 (sobota) organizowany jest Piknik na Górkach (Osiedle Witosa).

Serdecznie zapraszamy

Organizatorem Konkursu „Seniorzy w akcji” jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. Konkurs realizowany jest w ramach programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku-Seniorzy w Akcji”.