Projekt „ Senior Performerem” realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku.

W realizowanym zadaniu biorą udział studenci TUTW z Tczewa oraz seniorzy z Klubu Seniora „Pozytywnie Zakręceni” z Pszczółek. W ramach odbywających się warsztatów teatralnych, seniorzy zostaną objęci szeroko rozumianą edukacją teatralną. Uczestnicy m.in. nauczą się ruchu scenicznego, sztuki przekazywania emocji, improwizacji, animacji, tworzenia własnych scenek, rozwoju pamięci, integracji z publicznością. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane przy pomocy reżysera, który na podstawie autorskiego scenariusza, wyreżyseruje, nagra, zmontuje z aktorami elementy scenografii multimedialnej potrzebnej do performance. Działania projektowe mają na celu promowanie możliwości artystycznych osób starszych tj. studentów TUTW oraz seniorów Klubu „Pozytywnie Zakręceni” z Pszczółek, budując przy tym ponadpowiatową więź, wskazując jednocześnie kierunek twórczego działania.

Warsztaty teatralne wpisują się w przestrzeń kulturalną regionu. Miejscem realizacji zadań jest Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie oraz Klub Seniora w Pszczółkach.

Premiera odbędzie się w Tczewie dn. 6.07.2023 oraz w Pszczółkach 7.07.2023, przy udziale społeczności lokalnej i ponadpowiatowej. Stosowne plakaty zostaną wykonane i umieszczone w mediach i komunikatorach dla społeczności na terenie miasta Tczewa i gminy Pszczółki

Serdecznie zapraszamy publiczność do włączenia się w działania performatywne.

TUTW