Firma Clean-Bud informuje, że w  związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, wszystkie odpady tj. (odpady zmieszane, popiół oraz selektywne tj. plastik, papier, szkło ), które mają być odbierane 25 oraz 26 grudnia 2023 roku odbierane będą z jedno i dwudniowym przesunięciem.

Wywozy w czasie świąteczno-noworocznym odbierane będą następująco:

Zmieszane:

– odpady zmieszane odbierane w dniu 25.12.2023 r. – poniedziałek – zostaną odebrane w dniu 27.12.2023 r.- środa

– odpady zmieszane odbierane w dniu 26.12.2023 r. – wtorek – również zostaną odebrane w dniu 27.12.2023 r.- środa

– odpady zmieszane odbierane w dniu 27.12.2023 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 28.12.2023 r.- czwartek

– odpady zmieszane odbierane w dniu 28.12.2023 r. – czwartek – zostaną odebrane w dniu 29.12.2023 r.- piątek

– odpady zmieszane odbierane w dniu 29.12.2023 r. – piątek – zostaną odebrane w dniu 30.12.2023 r.- sobota.

Popiół:

– odpady odbierane w dniu 25.12.2023 r. – poniedziałek – zostaną odebrane w dniu 28.12.2023 r.- czwartek

– odpady odbierane w dniu 26.12.2023 r. – wtorek – również zostaną odebrane w dniu 28.12.2023 r.- czwartek

– odpady odbierane w dniu 27.12.2023 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 29.12.2023 r.- piątek

– odpady odbierane w dniu 28.12.2023 r. – czwartek – również zostaną odebrane w dniu 29.12.2023 r.- piątek.

Selekt wielorodzinne:

– odpady odbierane w dniu 25.12.2023 r. – poniedziałek – zostaną odebrane w dniu 27.12.2023 r.- środa

– odpady odbierane w dniu 26.12.2023 r. – wtorek – zostaną odebrane w dniu 28.12.2023 r.- czwartek

– odpady odbierane w dniu 27.12.2023 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 29.12.2023 r.- piątek.

Selekt jednorodzinne:

– odpady odbierane w dniu 25.12.2023 r. – poniedziałek – zostaną odebrane w dniu 27.12.2023 r.- środa

– odpady odbierane w dniu 26.12.2023 r. – wtorek – zostaną odebrane w dniu 28.12.2023 r.- czwartek

– odpady odbierane w dniu 27.12.2023 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 29.12.2023 r.- piątek.

Również w okresie Noworocznym będzie przesunięty odbiór odpadów:

– odpady zmieszane odbierane w dniu 01.01.2024 r. – poniedziałek – zostaną odebrane w dniu 02.01. 2024 r.- wtorek

– odpady zmieszane odbierane w dniu 02.01.2024 r. – wtorek – również zostaną odebrane w dniu 02.01.2024 r.- wtorek

– odpady zmieszane odbierane w dniu 03.01.2024 r. – środa – bez zmian

– odpady zmieszane odbierane w dniu 04.01.2024 r. – czwartek – bez zmian

– odpady zmieszane odbierane w dniu 05.01.2024 r. – piątek – bez zmian.

Selekt wielorodzinne:

– odpady odbierane w dniu 01.01.2024 r. – poniedziałek – zostaną odebrane w dniu 02.01.2024 r.- wtorek

– odpady odbierane w dniu 02.01.2024 r. – wtorek – zostaną odebrane w dniu 03.01.2024 r.- środa

– odpady odbierane w dniu 03.01.2024 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 04.01.2024 r.- czwartek.

Selekt jednorodzinne:

– odpady odbierane w dniu 01.01.2024 r. – poniedziałek – zostaną odebrane w dniu 02.01.2024 r.- wtorek

– odpady odbierane w dniu 02.01.2024 r. – wtorek – zostaną odebrane w dniu 03.01.2024 r.- środa

– odpady odbierane w dniu 03.01.2024 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 04.01.2024 r.- czwartek

– odpady odbierane w dniu 04.01.2024 r. – czwartek – zostaną odebrane w dniu 05.01.2024 r.- piątek.