Dotacje z budżetu miasta na prace konserwatorskie przy zabytkach – nabór wniosków do 31 marca
Czas na odnowę naszych zabytków! Miasto Tczew zaprasza do skorzystania z dodatkowego naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie. Nie przegap szansy na wsparcie finansowe i przywróć blask lokalnym skarbom kultury przed końcem marca!
  • Informacje o dodatkowym naborze wniosków o dotacje na prace przy zabytkach.
  • Zasady udzielania dotacji i kontakty do odpowiedzialnych osób.
  • Specyfikacja, kto może skorzystać z dotacji.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie konserwacją zabytków, Prezydent Miasta Tczewa przyjął decyzję o otwarciu dodatkowego naboru wniosków na dotacje. Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych dla obiektów zabytkowych na terenie miasta. To doskonała okazja dla właścicieli oraz zarządców zabytków, aby przyczynić się do ochrony dziedzictwa kulturowego naszej wspólnoty.

W ramach ogłoszonego naboru, dotacje mogą być przyznane zarówno dla pojedynczych zabytków wpisanych do rejestru, jak i dla obiektów znajdujących się w obrębie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta, w tym murów obronnych, kościołów i zabytkowych kamienic. To szansa, by ocalić od zapomnienia te unikalne elementy naszej lokalnej tożsamości.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o dotację powinny zapoznać się z załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010, który określa szczegółowe zasady składania wniosków oraz ich rozliczania. Aby uzyskać więcej informacji, warto skontaktować się z Konserwatorem Zabytków Miasta Tczewa. Dostępny jest zarówno kontakt telefoniczny, jak i mailowy, co ułatwia szybkie uzyskanie niezbędnych wyjaśnień.

Skorzystanie z tej wyjątkowej okazji finansowania prac konserwatorskich to krok w stronę zachowania naszego wspólnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Nie zwlekaj - termin nadsyłania wniosków upływa 31 marca. To moment, by pokazać, jak bardzo zależy nam na historii i kulturze Tczewa.


Źródło: Urząd Miasta w Tczewie