Ochrona dzieci priorytetem – rusza kampania informacyjna w Tczewie
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku rozpoczął ważną kampanię mającą na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci. W odpowiedzi na tragiczne wydarzenia, nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znana jako "ustawa Kamilka", wchodzi w życie, by chronić małoletnich przed przemocą.
  1. Nowa kampania informacyjna dla ochrony dzieci
  2. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  3. Znaczenie reagowania na przemoc
  4. Zaangażowanie społeczności w budowanie bezpiecznej przyszłości

Kampania zainicjowana przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku to odpowiedź na potrzebę zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony najmłodszych. Skierowana jest do wszystkich obywateli, którzy mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci w swoim otoczeniu.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znana jako "ustawa Kamilka", to wynik tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły naszym społeczeństwem. Ustawa ta ma na celu wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą i zaniedbaniem.

Kampania ma również na celu upamiętnienie Kamilka i wszystkich dzieci, które doświadczyły krzywdy. Jest to przypomnienie, jak ważne jest reagowanie na wszelkie sygnały przemocy oraz podejmowanie działań prewencyjnych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z materiałami kampanii i włączenia się w budowanie bezpiecznej przyszłości dla naszych najmłodszych. Ważne jest, abyśmy wszyscy byli świadomi swoich praw i obowiązków w zakresie ochrony dzieci.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.


Opierając się na: Policja Tczew