Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2020 roku przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

24.01.2020, 09:30 ...więcej »

Starosta Tczewski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, ustanowionego na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pelplin, położonej w Pelplinie, arkusz mapy 7, działka nr 179/23

23.01.2020, 09:30 ...więcej »

23.01.2020, 09:30 ...więcej »

22.01.2020, 10:00 ...więcej »

Rok 2020 w gminie Gniew ogłoszony został Rokiem Powrotu Ziemi Gniewskiej do Macierzy. Aby upamiętnić tę szczęśliwą datę w historii, 27 stycznia w mieście odbędą się uroczyste obchody związane z okrągłą, setną rocznicą przyłączenia gniewskich terenów do Niepodległej Polski.

Mija sto lat od tego historycznego wydarzenia. Samorząd Gminy Pelplin ustanowił rok 2020 – Rokiem 100-lecia powrotu Pelplina do odrodzonej Polski. W imieniu organizatorów zapraszamy do aktywnego i licznego włączenia sie w planowane obchody.

21.01.2020, 09:30 ...więcej »

Już niedługo zbliża się setna rocznica ważnego wydarzenia – powrotu Tczewa do Polski po wielu latach zaboru pruskiego. Na mocy Traktatu Wersalskiego, czyli głównego układu pokojowego kończącego pierwszą wojnę światową, Pomorze wróciło do Macierzy. Symbolicznego przyłączenia ziem dokonywali żołnierze Frontu Pomorskiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Mieszkańcy terenów znajdujących się dotychczas pod zaborem pruskim owacyjnie i entuzjastycznie witali polskich żołnierzy. W Tczewie uroczystości odbyły się 30 stycznia 1920 roku. Z kolei sam generał przebywał w mieście 4 lutego.

20.01.2020, 15:30 ...więcej »

20.01.2020, 10:00 ...więcej »

19.01.2020, 11:00 Centrum Kultury i Sztuki serdecznie zaprasza na Poranki Filmowe. ...więcej »

15.01.2020, 18:00 Centrum Kultury i Sztuki serdecznie zaprasza na Rodzinne Warsztaty Kreatywne z okazji Dnia Babci i Dziadka. ...więcej »

18.01.2020, 18:00 ...więcej »

W załączniku prezentujemy wyniki oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs na dotace celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie informujemy, że wnioski, które uzyskały negatywną oceną formalną nie podlegają uzupełnieniu.