Powiat Tczewski serdecznie zaprasza na Festiwal Zdrowia, który odbędzie się 21 września (w tę sobotę) na tczewskiej Kanonce, tuż po XIII Miejskim Przejeździe Rowerowym w godz. 11:00-15:00.

Festiwal organizowany jest w ramach projektu unijnego „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”.

Projekt realizowany wraz z Przychodnią Rogowscy, pod skróconą nazwą "Zdrowie w pracy".

22.10.2019, 10:00 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to wzbogacony o prelekcje i materiały dydaktyczne cykl wartościowych filmów, dobranych do wieku uczniów. ...więcej »

Już w ten weekend Jarmark Cysterski 2019!

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

3 września w Starostwie Powiatowym w Tczewie specjalista z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia- Paweł Treder, spotkał się z pracownikami medycznymi oraz osobami odpowiadającymi za informatyczną obsługę podmiotów leczniczych z powiatu tczewskiego.

03.10.2019, 17:00 PREZYDENT MIASTA TCZEWA, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TCZEWIE ORAZ CENTRUM KULTURY I SZTUKI zapraszają na obchody Roku Kazimierza Piechowskiego w Tczewie. ...więcej »

21.09.2019, 14:00 21 września w Parku za Centrum Kultury i Sztuki będziemy witać jesień – kreatywnie, kolorowo i tanecznie! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, która rozpoczniemy już o godz. 14.00. ...więcej »

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Zdrowia w ramach projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”

15.09.2019, 16:00 “4xMiłość”. Festiwal filmowy Tofifest zaprasza na krótkie filmy z “miłością w tle”. Miłość i zdrada. Miłość do rodziny. Miłość i pasja. Miłość do życia. ...więcej »

24 sierpnia ocbhodziliśmy Święto Powiatu Tczewskiego. Pomysł jego ustanowienia zapoczątkowała Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego V Kadencji - Barbara Kamińska. Po analizie wielu wydarzeń związanych z funkcjonowaniem administracji powiatowej na przestrzeni XX i XXI wieku, dokonanej we współpracy z doświadczonymi badaczami historii współczesnej, uznano że data 24 sierpnia będzie najwłaściwsza do ustanowienia tego święta, która związana jest z wydarzeniami z roku 1920, krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym czasie, starszy referent Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej – Wacław Dytkiewicz (związany z Narodową Partią Robotniczą), został desygnowany na nowego Starostę w Tczewie i miał przejąć obowiązki od Bolesława Lipskiego. Podczas ich spotkania (21 sierpnia 1920 roku) ustalono, że oficjalne przejęcie administracji powiatu nastąpi z dniem 24 sierpnia. Dzień wcześniej Wacław Dytkiewicz miał czas na zaznajomienie się z pracownikami starostwa oraz strukturą urzędu. W dniu 24 sierpnia 1920 o godzinie 12:00 nastąpiło oficjalne przejęcie urzędu w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Tczewie. Nowy starosta rozpoczął urzędowanie dzień później. W tym roku Święto Powiatu Tczewskiego obchodziliśmy w Subkwoach.

W związku z podjętą uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. W ramach kompetencji określonych realizatorom programu wnioski mogą być przyjmowane co najmniej do 30 września br.

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie informuje, że posiada jeszcze środki na dofinansowanie zadań w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

28.10.2019, 09:00 Spektakl E-mollandia opowiada o emocjach w świecie dziecka, w sposób zaadaptowany dla najmłodszych dzieci. ...więcej »

24 sierpnia ocbhodziliśmy Święto Powiatu Tczewskiego. Pomysł ustanowienia Święta Powiatu Tczewskiego zapoczątkowała Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego V Kadencji - Barbara Kamińska. Po analizie wielu wydarzeń związanych z funkcjonowaniem administracji powiatowej na przestrzeni XX i XXI wieku, dokonanej we współpracy z doświadczonymi badaczami historii współczesnej, uznano że data 24 sierpnia będzie najwłaściwsza do ustanowienia tego święta, która związana jest z wydarzeniami z roku 1920, krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym czasie, starszy referent Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej – Wacław Dytkiewicz (związany z Narodową Partią Robotniczą), został desygnowany na nowego Starostę w Tczewie i miał przejąć obowiązki od Bolesława Lipskiego. Podczas ich spotkania (21 sierpnia 1920 roku) ustalono, że oficjalne przejęcie administracji powiatu nastąpi z dniem 24 sierpnia. Dzień wcześniej Wacław Dytkiewicz miał czas na zaznajomienie się z pracownikami starostwa oraz strukturą urzędu. W dniu 24 sierpnia 1920 o godzinie 12:00 nastąpiło oficjalne przejęcie urzędu w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Tczewie. Nowy starosta rozpoczął urzędowanie dzień później. W tym roku Święto obchodziliśmy w Subkwoach.

Decyzja Starosty Tczewskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działki nr 211/1 i nr 211/2 o łącznej powierzchni 0,0152 ha, położoną w Tczewie przy ul. Jedności Narodu.

27 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Powiatu Tczewskiego odbędzie się IX Sesja VI kadencji Rady Powiatu Tczewskiego.

Materiały na sesje dostępnę są pod adresem:

https://www.powiat.tczew.pl/materialy-na-sesje/materialy-na-x-sesje-rady-powiatu-tczewskiego-w-dniu-27-sierpnia-2019-roku.html

Sesja można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej:

https://www.powiat.tczew.pl/transmisja-na-zywo-oraz-nagrania-z-sesji/transmisja-sesji-rady-powiatu-na-zywo.html

Powiat Tczewski zaprasza do składania ofert wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Zdrowia w ramach projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

23.08.2019, 18:00 Pierwsza impreza poświęcona pamięci Grzegorza Ciechowskiego odbyła się w Tczewie 22 grudnia 2002 roku, dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci artysty. Inicjatorem i organizatorem tego jak i wszystkich kolejnych przedsięwzięć upamiętniających Grzegorza Ciechowskiego i jego twórczość jest Józef Golicki. ...więcej »

Ogłoszenie Starosty Tczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą część nieruchomości przeznaczonej na rozbudowę ul. Wąskiej w Gniewie

27.10.2019, 11:00 Centrum Kultury i Sztuki serdecznie zaprasza na Poranki Filmowe, które wracają po wakacyjnej przewie. Jak co roku będziemy spotykać się raz w miesiącu. ...więcej »

22.10.2019, 19:00 Wykonanie: Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku ...więcej »

13.10.2019, 16:00 Wystąpią: Martyna Kliszewska, Małgorzata Foremniak, Paweł Deląg, Sambor Czarnota. ...więcej »