Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

25 sierpnia zapraszamy do Wirt w gminie Zblewo na 2. Walne Plachandry Kociewskie
25 sierpnia 2019 roku na 2. Walnych Plachandrach Kociewskich podczas Jarmarku Kociewskiego w Wirtach w gminie Zblewo poznamy kolejnych laureatów honorowego tytułu „Ambasador Kociewia” i wyróżnienia „Perełka Kociewia”

W ubiegłym roku Kociewiacy plachandrowali do Piaseczna w gminie Gniew. Można o tym wydarzeniu przeczytać na www.walneplachandry.pl oraz w "Mojej Ziemi" i nie tylko. W Piasecznie wręczono statuetki i dyplomy Ambasadora Kociewia w – przypomnijmy – dwóch kategoriach: indywidualnej i zbiorowej; oraz dwie "Perełki Kociewia".

Aby stało się to możliwe, trzeba było wykonać sporo pracy. Najpierw, w gronie działaczy kociewskiego zblewskiego oddziału ZKP, długo dyskutowano o kategoriach, regulaminach, powołaniu specjalnej Kapituły. Potem do dyskusji włączyli się także działacze innych organizacji i samorządowcy z trzech kociewskich powiatów – starogardzkiego, świeckiego i tczewskiego. Kiedy już było wiadomo, kto może być owym "Ambasasdorem" i "Perełką", należało zaprojektować wspomnianą statuetkę, pamiątkową perełkę i dyplomy. W końcu – powołać Kapitułę i rozesłać informację o tym na cały kraj. Bo też z całej Polski mogły napływać wnioski, których formularze udostępnione zostały na stronie internetowej www.walneplachandry.pl

Zresztą, strona ta nadal działa, zatem regulaminy i wnioski są dostępne.

Warto wspomnieć, że pierwszym Ambasadorem Kociewia w kategorii indywidualnej został Wojciech Cejrowski, który swój dyplom i statuetkę odebrał nie w Piasecznie, lecz w Wirtach dzień po Plachandrach. Zaś w kategorii zbiorowej – zespół folklorystyczny "Modraki" z Pelplina. Perełki zaś odebrali Izabela Czogała z Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim i Patryk Podwojski oliwski, katedralny organista ze Zblewa.

Już w ubiegłym roku pojawiały się nieśmiałe głosy, że byłoby warto nadawać ten honorowy tytuł Ambasadora Kociewia także firmom i biznesmenom. Pomysł ziści się w tym roku; będzie jeszcze jedna kategoria w regulaminie tytułu.

Kto zatem może zostać wyróżniony Perełką i nagrodzony Ambasadorem? Każdy! Grupa, firma czy organizacja lub osoba, która pochodzi z Kociewia albo – nawet – mieszka na Kociewiu, identyfikuje się z regionem i z tego faktu czyni walor swej działalności, którą prowadzi na Kociewiu, w interesie regionu i na rzecz jego mieszkańców. W przypadku Perełki jest tylko jedno ograniczenie – młody wiek kandydata (nie może przekroczyć 35. roku życia). Ponieważ tytuły i wyróżnienia przyznaje kolegialnie Kapituła i czyni to na podstawie treści zgłoszeń, nader istotne jest przekonujące uzasadnienie kandydatury. Warto rozejrzeć się dokoła i .... wypełnić formularz wniosku oraz przesłać do 31 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

Piotr Wróblewski