Eliminacje powiatowych II Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” im. Pawła Adamowicza za nami.
15 września 2019 r. w Collegium Marianum w Pelplinie odbyły się eliminacje powiatowe II Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” im. Pawła Adamowicza. Do konkursu przystąpiło 14 seniorów powiatu tczewskiego. Każdy z uczestnik zobowiązany był do wypełnienia testu jednokrotnego wyboru (30 pytań).

Olimpiada ”Senior Obywatel” to znakomita forma aktywności, która zachęca do udziału w życiu publicznym. Nasi Olimpijczycy wykazali się bardzo dużą wiedzą, a trzeba przyznać, że zakres materiału do powtórzenia/przyswojenia był bardzo obszerny.

Tego samego dnia w ramach obchodów XIX Jarmarku Cysterskiego na scenie nastąpiło ogłoszenie wyników eliminacji.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się (kolejność alfabetyczna):

  • Walentyna Czapska
  • Irena Dering
  • Andrzej Gocek
  • Renata Guz
  • Wiesław Kożyczkowski
  • Przemysław Mikołajczak
  • Bogdan Olszewski
  • Maria Pańczyk-Pawlak
  • Andrzej Szulfer
  • Wiesława Tomaszewska

Uczestnikom Olimpiady wręczono dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Powiat Tczewski. Dodatkowo włodarze Miasta i Gminy Gniew, Miasta i Gminy Pelplin oraz Gminy Tczew osobiście pogratulowali swoim mieszkańcom udziału w Olimpiadzie wręczając upominki i gadżety promocyjne.

Przyznano również pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych Pani Walentynie Czapskiej, która wykazała się najszersza wiedzę obywatelską i zdobyła najwyższą liczbę punktów w eliminacjach.

Drugi etap Olimpiady - na szczeblu wojewódzkim o puchar Marszałka Województwa Pomorskiego odbędzie się 26 października 2019 r. w Gdańsku. Laureaci eliminacji wojewódzkich wezmą udział w Centralnych Eliminacjach na szczeblu ogólnopolskim, które odbędą się w grudniu 2019 r. i organizowane będą przez Obywatelski Parlament Seniorów. Na zwycięzców Olimpiady czeka nagroda – wyjazd do Brukseli.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Fundacja Barbary Średniawy ze wsparciem Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz biura Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.