Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 19.05.2020 r.
Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (19.05.2020 r.), na godzinę 9:00 wygląda następująco: - 24 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 10) - 49 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 152 osoby objęte kwarantanną rządową - 3 osoby pod nadzorem epidemicznym

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (19.05.2020 r.), na godzinę 9:00 wygląda następująco:
- 24 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 10)
- 49 osób objętych kwarantanną z kontaktu
- 152 osoby objęte kwarantanną rządową
- 3 osoby pod nadzorem epidemicznym