Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publiczznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do artykułu.

Załączniki