Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Ubezpieczenie emerytalne – sposób na bezpieczną przyszłość

Każda aktywna zawodowo osoba marzy o wysokiej emeryturze. Aby jednak po zakończeniu kariery zawodowej móc żyć na odpowiednim poziomie i mieć pewność, że nie zabraknie nam środków do życia, trzeba zadbać o to odpowiednio wcześnie. Przekonaj się, jakie korzyści może zagwarantować prywatne ubezpieczenie emerytalne.

Ubezpieczenie emerytalne – przydatne informacje

Wiele młodych osób, w szczególności 20-, 30-latków, nie zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądać ich życie po zakończeniu kariery. Z kolei inne, aktywne zawodowo osoby liczą na to, że emerytura, jaką otrzymają od ZUS-u, będzie dla nich wystarczająca. Niestety, zarówno jedna, jak i druga strona w tej sytuacji popełnia dość istotny błąd. 

Choć wysokość emerytury z porównaniu z poprzednimi latami nieznacznie się poprawiła, wciąż nie są to kwoty, które będą satysfakcjonujące dla większości. Aktualnie największa liczba wypłacanych świadczeń znajduje się w przedziale od 1600 do 2000 złotych. Większość z nas z pewnością zgodzi się z tym, że jest to o wiele niższa kwota niż wysokość miesięcznej pensji.

Na wysokość emerytury ma wpływ wiele czynników. Można do nich zaliczyć chociażby brak ciągłości zawodowej, zatrudnianie się na umowach śmieciowych, a także brak wiedzy na temat tego, co wpływa na wysokość emerytury. Oczywiście nie oznacza to, że w każdym przypadku emerytura z ZUS-u nie będzie wystarczająca na pokrycie wszelkich wydatków, jednakże zawsze warto poszukać alternatywnych rozwiązań, które w przyszłości zagwarantują nam komfort życiowy, jak chociażby ubezpieczenie emerytalne.

Ubezpieczenie emerytalne z funkcją oszczędzania

Istnieje kilka sposobów oszczędzania na emeryturę, jednakże nie każdy z nich jest równie skuteczny i może przynieść nam korzyści, jakich oczekujemy. Stąd odkładanie pieniędzy i trzymanie ich w domu lub na koncie oszczędnościowym w banku nie zawsze jest skuteczne. Co więcej, istnieje stosunkowo duże prawdopodobieństwo, że ze względu na bardzo łatwy dostęp pieniądze te zostaną wydane na inne, istotne w tym czasie wydatki, jak remont domu czy samochód.

Ubezpieczenie emerytalne z możliwością oszczędzania to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zapewnić sobie godną emeryturę, a także mieć pewność, że w przypadku ich śmierci, np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ich bliscy będą mogli utrzymać standard życia na odpowiednim poziomie. To polisa, na którą składają się dwa elementy: plan oszczędnościowy na emeryturę oraz ubezpieczenie na życie. 

Pierwsza część ubezpieczenia służy do gromadzenia i pomnażania Twojego kapitału. W jej przypadku jako ubezpieczony możesz wybrać wysokość składki, jaką regularnie będziesz odkładać. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wymaga wysokich kwot, dzięki czemu masz pewność, że taki wydatek nie wpłynie negatywnie na Twój miesięczny budżet. Druga część polisy zapewnia ochronę życia oraz zdrowia w momencie opłacania składek. Wybierając prywatne ubezpieczenie emerytalne, powinniśmy jednak pamiętać, że umowę możemy zawrzeć w określonym wieku. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych jest to okres od 18. do  66. roku życia. 

Ubezpieczenie emerytalne – korzyści

Dlaczego warto wybrać prywatne ubezpieczenie emerytalne? Posiadając je, możesz liczyć na szereg korzyści. Można do nich zaliczyć przede wszystkim gwarantowaną kwotę wypłaty. Zawierając umowę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, ustalamy minimalną kwotę, którą otrzymamy pod koniec trwania umowy. 

Co ciekawe, wybierając prywatne ubezpieczenie emerytalne, możesz otrzymać atrakcyjne premie pieniężne, które ubezpieczyciel wypłaci nam np. pod koniec roku lub na koniec trwania zawartej umowy.

Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia emerytalnego jest to, że w przypadku naszej śmierci pieniądze z zawartej polisy trafią do naszych bliskich. Aby było to możliwe, w zawieranej umowie z ubezpieczycielem musimy do tego celu wskazać osoby uposażone. Podsumowując, choć istnieją inne formy oszczędzania na emeryturę, prywatne ubezpieczenie emerytalne zapewni osobie ubezpieczonej najwięcej korzyści.