Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Informacje dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w roku 2021
Na terenie powiatu tczewskiego w 2021 roku będzie funkcjonować 5 punktów pomocy, w tym 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Do odwołania zawieszona jest stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. O wszelkich zmianach w sposobie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tczewskim będą Państwo informowani na bieżąco.

W celu ustalenia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji proszę o kontakt pod nr tel. 58 77 34 912 (w godzinach pracy urzędu) lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/pomorskie/tczewski lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Należy wskazać dostępne tej osobie środki porozumiewania się na odległość.

Chęć skorzystania z pomocy / porady poza punktem należy zgłosić telefoniczne 58 77 34 912 lub za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Chęć skorzystania z pomocy / porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić telefoniczne 58 77 34 912 lub za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W treści e-maila należy co najmniej:

  1. podać zakres usługi: nieodpłatna pomoc prawna / nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
  2. wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
  3. w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego;
  4. podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.

Dysponent Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem e-maila potwierdzi wykonane czynności.

Chęć skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić telefonicznie 58 77 34 912 na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

UWAGA:
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej, w każdej z wymienionych form, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

GODZINY PRACY PUNKTÓW:

https://www.powiat.tczew.pl/godziny-pracy-punktow/godziny-pracy-punktow-w-2021-roku.html