Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi Opiekuna metodyczno-dydaktycznego w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie oraz w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania wybrano ofertę:

W części I zamówienia- Moniki Machlus

Siedziba (adres)- ul. Nowowiejska 12 A/C/3, 83-110 Tczew;

W części II zamówienia- Doroty Kaczmarek

Siedziba (adres)- ul. 30 Stycznia 30/3, 83-110 Tczew.

Oferty wyłonionych oferentów były jedyne w swych częściach. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postepowaniu.