Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Tczew, dnia 11 stycznia 2021 roku

GG-GN.683.1.4.2016.SW

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej Kpa, Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że z uwagi na pojawienie się nowych okoliczności oraz oczekiwanie na potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, toczące się postępowanie znak sprawy GG-GN.683.1.4.2016.SW w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działki nr: 248/12 o pow. 0,0040 ha i 248/14 o pow. 0,0349 ha, położone w Tczewie przy Al. Zwycięstwa, dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadził księgę wieczystą nr GD1T/00035441/2, nie zostanie zakończone w uprzednio wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Starosta Tczewski wyznacza nowy termin zakończenia postępowania do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1, §2 i §3 Kpa).

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ulicy Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 130. Jednakże z uwagi na stan epidemii i podjęte działania, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ryzyka zakażenia, ograniczona została możliwość osobistego stawiennictwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie. W związku z powyższym, w przypadku wyrażenia woli skorzystania z uprawnienia zapoznania się z materiałem dowodowym, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami prowadzącymi sprawę:

- Sylwia Wojciechowska (tel. 58 77 34 939) lub kontakt drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

- Iwona Litwin-Niedźwiecka (tel. 58 77 34 850) lub kontakt drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Z up. STAROSTY

Joanna Bolduan

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wydziału Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami