Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2021 roku przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

1) 15.000,00 zł ”Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure” z siedzibą w Kiełpinie na realizację zadania: XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie;

2) 15.000,00 zł Towarzystwu Miłośników Ziemi Tczewskiej z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Wydanie publikacji książkowej Romana Landowskiego „Podania, baśnie i legendy z Kociewia, Kaszub, Borów Tucholskich” wraz z nagraniem dźwiękowym w formie audiobooka;

3) 8.000,00 zł Stowarzyszeniu Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: XVIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych;

4) 5.000,00 zł Towarzystwu Miłośników Ziemi Tczewskiej z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: XIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego;

5) 4.000,00 zł Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskiemu Oddziałowi Kociewskiemu w Pelplinie z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: Pasierbowe świętowanie;

6) 5.200,00 zł Tczewskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Teatr TUTW - to już 5 lat;

7) 4.500,00 zł Pomorskiemu Stowarzyszeniu Musica Giovane z siedzibą w Straszynie na realizację zadania: VIII Tczewskie Wieczory Organowe;

8) 4.000,00 zł Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskiemu Oddziałowi Kociewskiemu w Pelplinie z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: Alfabet pelpliński - reaktywacja;

9) 3.400,00 zł Kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Wirtualny kalendarz adwentowy;

10) 6.600,00 zł Towarzystwu Przyjaciół Zabytków Pelplina z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: Konferencja PISMO I SZTUKA TO JEDYNI ŚWIADKOWIE CZASÓW;

11) 5.000,00 zł Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Gniewie na realizację zadania: Dawnych wspomnień czar;

12) 5.000,00 zł Stowarzyszeniu Na Krańcu Świata z siedzibą we Fromborku na realizację zadania: SAMBOR FESTIVAL TCZEW;

13) 5.000,00 zł Stowarzyszeniu Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis z siedzibą w Godziszewie na realizację zadania: Śpiewajmy Piaseckiej Królowej Kociewia;

14) 4.300,00 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych - Gniew z siedzibą w Gniewie na realizację zadania: W muzyce siła.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Załączniki