Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 1,8 mln zł z programu „Cyfrowa gmina”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie wynosi 100% i będzie przeznaczone m.in. na zakup sprzętu IT, oprogramowania, usług chmurowych i szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz podległych jednostek budżetowych (MOPS, Fabryka Sztuk, CKiS, ZUK, CUW). Zakup sprzętu zostanie przeznaczony do pracy zdalnej w celu zapewnienia ciągłości pracy w przypadku wprowadzenia obostrzeń pandemicznych.