Urząd Miejski w Tczewie zakończył przyjmowanie wniosków od mieszkańców, w odpowiedzi na nabór do programu pod nazwą „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Wpłynęło ich blisko 400. Podobnie jak „Cyfrowa Gmina”, jest to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich. Wniosek, który złożyło miasto Tczew na ten konkurs opiewa na kwotę ponad 1,3 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Dofinansowanie wynosi 100% i może być przeznaczone na zakup sprzętu do nauki zdalnej – laptopy, tablety. Nabór ma formułę konkursową dlatego realizacja projektu uzależniona jest od otrzymania środków.