Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotowane zostały nowe rozwiązania dotyczące komunikacji miejskiej – układu linii i częstotliwości kursowania autobusów.  Nowe propozycje powstały w oparciu wnioski z badań marketingowych przeprowadzonych pod koniec 2022 r. przez firmę zewnętrzną.

Spotkanie dla mieszkańców w sprawie proponowanych zmian w komunikacji odbędzie się w środę, 29 marca o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 (I piętro, sala obrad).

Zakres badań obejmował wszystkie kursy wykonywane na poszczególnych liniach, oddzielnie – dla dni powszednich, sobót i niedziel. Ankieterzy sprawdzali m.in. liczbę osób korzystających z poszczególnych kursów. Zbadane zostało także wykorzystanie każdego z przystanków.

Z propozycjami można się zapoznać :
GTC-2022-Wielkosc-popytu-na-uslugi-tczewskiej-km-rozdzial-4
Pobierz