Manewry wojskowe w Powiecie Tczewskim: STEADFAST DEFENDER 24 i DRAGON 24 w toku
W najbliższych miesiącach, ulice naszego powiatu zamienią się w trasę dla kolumn pojazdów wojskowych. To element ćwiczeń STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, mających na celu zwiększenie gotowości obronnej państwa. W tym czasie mieszkańcy mogą być świadkami zwiększonego ruchu pojazdów wojskowych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.
  1. Od 12 lutego do końca maja odbędą się ćwiczenia wojskowe STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 na terenie Polski.
  2. Zwiększony ruch kolumn pojazdów wojskowych przewidywany jest na autostradach, drogach ekspresowych oraz krajowych.
  3. Celem przejazdów jest m.in. przetrenowanie przerzutu sojuszniczych sił i współpracy międzynarodowej.
  4. Organizatorzy obiecują minimalizację utrudnień w ruchu dzięki koordynacji z Żandarmerią Wojskową i Policją.
  5. Mieszkańców apeluje się o ostrożność oraz unikanie wjeżdżania pomiędzy pojazdy wojskowe.
  6. Zalecana jest również ostrożność w przestrzeni cyfrowej - prosimy o niepublikowanie danych oraz zdjęć dotyczących ruchów wojsk.
  7. W ramach STDE-24, Polska przyjmie na swoim terytorium żołnierzy i sprzęt sojuszniczy. Ćwiczenia mają charakter defensywny.

Ruchy wojskowe są nieodzownym elementem przygotowań obronnych kraju, lecz dla mieszkańców mogą stanowić pewne utrudnienie. Dlatego tak ważna jest współpraca i wzajemne zrozumienie między społecznością a siłami zbrojnymi. Wzajemny szacunek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa umożliwią przeprowadzenie ćwiczeń bez większych zakłóceń dla codziennego życia.

ppłk Magdalena Busz z Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśla, że ćwiczenia STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) oraz DRAGON-24 są integralną częścią planu szkoleniowego Sił Zbrojnych RP. Ich celem jest wzmocnienie gotowości obronnej i koordynacji międzynarodowej, a nie działania skierowane przeciwko jakimkolwiek państwom.

Mamy nadzieję, że wszelkie niedogodności zostaną zrekompensowane poprawą bezpieczeństwa naszego kraju. Wyrażamy wdzięczność wszystkim mieszkańcom za cierpliwość i zrozumienie w tym czasie.


Powiat Tczewski