UM Tczew przyznało dotacje na konserwację zabytków w fary tczewskiej
Ściany tczewskiego kościoła Podwyższenia Krzyża Św. odzyskają dawny blask dzięki przyznanym funduszom na konserwację. Zabytkowa polichromia gotycka zostanie odrestaurowana, co stanowi istotny krok w ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego.
  1. Rada Miejska Tczewa zatwierdziła dotację w wysokości 31 200 zł na prace przy kaplicy Świętych Niewiast.
  2. Dotacja pokryje do 75% rzeczywistych kosztów konserwacji.
  3. Decyzja o dofinansowaniu opiera się na uchwale z 2010 roku dotyczącej zasad udzielania wsparcia na renowacje zabytków.
  4. Umowa z beneficjentem określi szczegóły realizacji projektu, w tym terminy i zakres finansowania.

Konserwacja polichromii gotyckiej w tczewskiej parafii to nie tylko pielęgnacja zabytkowej sztuki, ale również dbałość o kulturową tożsamość miasta. Dzięki funduszom z budżetu miasta prace mogą być przeprowadzone z należytą starannością, co zapewni ich długotrwałość i estetyczne odnowienie. Wartość tego projektu dla lokalnej społeczności jest nie do przecenienia, gdyż to właśnie takie działania przyczyniają się do zachowania historii dla przyszłych pokoleń.

Proces aplikacyjny i analiza wniosku, który zakończył się przyznaniem środków, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami. To pokazuje, jak ważna jest staranność i przejrzystość w zarządzaniu funduszami publicznymi, które są przeznaczane na konserwację cennych obiektów zabytkowych.

Podpisana umowa zawiera szczegółowy opis zadania konserwatorskiego, co jest kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu. Zawarte w niej zapisy dotyczą nie tylko kwoty finansowania, ale również terminów realizacji oraz obowiązków obu stron, co zapewnia odpowiedni nadzór nad prawidłowością wydatkowania publicznych środków.

Zainteresowanie mieszkańców i zaangażowanie lokalnych władz w projekt pokazuje, jak ważne jest dla społeczności dbanie o lokalne dziedzictwo. Dzięki takim inicjatywom Tczew nie tylko zyskuje na wartości estetycznej, ale staje się również miejscem, gdzie historia żyje wśród nas każdego dnia.


Na podstawie: UM Tczew