Uczniowie ZSP w Gniewie zdobyli certyfikaty SEP dla techników automatyków
W Gniewie młodzi technicy automatyki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa zdobyli ważne kwalifikacje. Certyfikaty SEP, otwierające drzwi do przyszłej kariery, zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia nauki.
  1. 16 uczniów z klasy piątej technik automatyk z sukcesem zdało egzamin na certyfikaty SEP.
  2. Zajęcia przygotowawcze od września prowadzone były w ramach współpracy ze znaczącymi firmami lokalnymi.
  3. Kongsberg Maritime Sp. z o.o., Mikrostyk S.A., i FAMA Sp. z o.o. wsparły szkołę, oferując swoje zasoby i pokrywając koszty egzaminów.
  4. Świadectwa kwalifikacyjne zostały wręczone 26 kwietnia, co symbolizuje zakończenie etapu edukacyjnego i początek profesjonalnej drogi.

W ciągu ostatnich miesięcy, uczniowie mieli unikalną możliwość korzystania z doświadczenia i infrastruktury lokalnych przedsiębiorstw, co nie tylko pozwoliło im lepiej zrozumieć specyfikę pracy w branży, ale także przyczyniło się do zdobycia praktycznych umiejętności. Kwalifikacje SEP są nie tylko potwierdzeniem ich umiejętności, ale również istotnym atutem na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Program kształcenia, który łączy teorię ze stażem praktycznym, okazał się być kluczowym elementem w edukacji przyszłych techników. Warto podkreślić, że wsparcie lokalnych firm ma nie tylko wymiar praktyczny, ale jest również świadectwem odpowiedzialności społecznej biznesu, dbającego o rozwój młodych talentów w regionie.

Młodzi ludzie stoją teraz przed szansą wykorzystania zdobytych kwalifikacji do budowania swojej przyszłości zawodowej, a zdobyte certyfikaty otwierają przed nimi nowe możliwości. Gratulacje dla wszystkich absolwentów i życzenia dalszych sukcesów na wybranej ścieżce kariery.


Powiat Tczewski