Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie: Ruszyły zapisy na nowy sezon edukacji filmowej dla dzieci
Sezon edukacji filmowej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie rozpoczyna się już w październiku 2024 roku. Zapisy na zajęcia są otwarte od 20 maja 2024 roku. Program przewiduje różnorodne cykle tematyczne, które mają na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży poprzez film.
  1. Zapisy od 20 maja 2024 roku.
  2. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.
  3. Różnorodne cykle tematyczne dla różnych grup wiekowych.
  4. Koszt uczestnictwa: bilet 13 zł lub karnet 78 zł.

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie wprowadza nowy sezon edukacji filmowej pod nazwą "Młode Horyzonty Edukacja". Chociaż zmienia się identyfikacja wizualna, program pozostaje równie wartościowy jak wcześniej. Zajęcia adresowane są do różnych grup wiekowych, od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych, i odbywają się raz w miesiącu od października 2024 do kwietnia 2025 roku.

Głównym celem zajęć jest nie tylko zapoznanie młodego widza z filmem, ale także rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, zdolności analitycznych oraz społecznych. Każde spotkanie rozpoczyna się prelekcją wprowadzającą w tematykę danego cyklu czy filmu. Po seansie uczestnicy mają okazję do dyskusji, dzielenia się spostrzeżeniami i analizowania obejrzanego dzieła filmowego. Nauczyciele dodatkowo otrzymują pakiet materiałów edukacyjnych, w tym analizy psychologiczne i scenariusze lekcji, które mogą być wykorzystane w dalszej pracy z uczniami.

W sezonie 2024/2025 przygotowano kilka tematycznych cykli filmowych, które mają na celu nie tylko edukację, ale również inspirowanie do działania, rozwijanie poczucia wartości, wewnętrznej motywacji oraz otwartości na drugiego człowieka. Programy mają również na celu naukę reagowania na trudne sytuacje i kształtowanie rzetelności oraz odpowiedzialności.

Jednym z cykli jest ten, który łączy zagadnienia związane z historią i teorią filmu, przedstawiając najważniejsze elementy dzieła filmowego oraz ich wpływ na widza. Uczestnicy dowiedzą się, kim są współtwórcy filmu, jak muzyka i obraz wpływają na emocje oraz dlaczego filmy potrafią wzruszać, bawić czy złościć.

Kolejny cykl skierowany jest do uczniów starszych klas i ma na celu wsparcie działań wychowawczych oraz profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Zajęcia te doskonalą kompetencje społeczno-wychowawcze uczniów i odwołują się do tematów ważnych dla dorastających nastolatków.

Ostatni z cykli koncentruje się na nauce krytycznego myślenia, nazywania problemów, kształtowania poglądów oraz wyrażania emocji. Jest szczególnie polecany nauczycielom-wychowawcom jako wsparcie w budowaniu programu godzin wychowawczych i sprzyja integracji zespołu klasowego.

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 13 zł za bilet lub 78 zł za karnet na 7 spotkań. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie grupy szkolne i przedszkolne do udziału w tym wyjątkowym programie edukacyjnym. To doskonała okazja, by poprzez film rozwijać różnorodne umiejętności i wartości wśród młodych widzów.


Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie