Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 7.05.2020 r.
Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (7.05.2020 r.), na godzinę 10:30 wygląda następująco: - 14 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 4) - 104 osób objętych kwarantanną z kontaktu - 429 osób objętych kwarantanną rządową - 11 pod nadzorem epidemicznym

Starosta Tczewski informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Województwie Pomorskim, w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (7.05.2020 r.), na godzinę 10:30 wygląda następująco:
- 14 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 4)
- 104 osób objętych kwarantanną z kontaktu
- 429 osób objętych kwarantanną rządową
- 11 pod nadzorem epidemicznym