Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Powiat Tczewski przystąpił do realizacji wsparcia w ramach Modułu III programu finansowanego ze środków PFRON pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, skierowanego do osób niepełnosprawnych.